CSI (Clean Standard Installation) by MB Frigo Grupa

11.3.2020. SZO (Svjetska zdravstvena organizacija) službeno je proglasila pandemiju COVID-19. Nakon navedenog datuma naša svakodnevnica se promijenila -  maska za lice i dezinfekcijska sredstva postali su neizostavni u našim životima i više se brinemo za zdravlje.

Kako bi zaštitili zdravlje svojih kupca, instalatera i partnera, MB Frigo Grupa kreirala je poseban način instalacije klima uređaja u domovima krajnjih kupaca pod nazivom CSI.

CSI (Clean Standard Installation) by MB Frigo Grupa je posebna čista i dezinficirana instalacija klima uređaja koja omogućava zaštitu zdravlja krajnjeg kupca i instalatera.

- pridržavanje uputa za korištenje zaštitne opreme i dezinfekcija alata
- korištenje zaštitnog dezinfekcijskog sredstva prije, za vrijeme i nakon montaže
- čišćenje i dezinfekcija lokacije montaže

Za više informacija kontaktirajte nas:
T.: 0800 80 81
info@trebamklimu.hr