Kontakti

Trebamklimu.hr

Tel: 0800-8081
Fax: 01/66 08 005

info@trebamklimu.hr

Prodaja - Zagreb

Web shop prodaja - Zagreb

Tel: 0800-8081
Fax: 01/66 08 005

trgovina-zg@mbfrigo.hr

Prodaja Rijeka

Web shop prodaja - Rijeka

Tel: 051/68 32 80
Fax: 051/68 32 81

trgovina-ri@mbfrigo.hr

Prodaja - Zadar

Web shop prodaja - Zadar

Tel: 091/66 60 871
Fax: 023/32 51 02

trgovina-zd@mbfrigo.hr

Prodaja - Split

Web shop prodaja - Split

Tel: 021/38 33 33
Fax: 021/38 35 89

trgovina-st@mbfrigo.hr