Uvjeti produženog jamstvaOvim jamstvom Vam jamči proizvođač proizvoda, preko MB FRIGO GRUPA d.o.o. kao uvoznika i davatelja jamstva u Republici Hrvatskoj da će proizvod ispravno raditi budete li ga koristili u skladu s njegovom namjenom i uputama za upotrebu.

Jamstvo obuhvaća:

 • klima uređaj i opremu proizvedenu i isporučenu od strane HAIER-a i MB FRIGO GRUPA d.o.o. kao uvoznika

Jamstvo ne obuhvaća:

 • materijal korišten pri ugradnji uređaja (cijevi, spojnice, nosači, itd.)
 • neispravno spajanje na glavno el. napajanje ili bilo koji drugi dovodnik ili spoj na napajanje s neispravnim naponom ili frekvencijom
 • blokirane ili prljave filtere, oštećenje isparivača ili cijevi kondenzatora koje uključuje koroziju cijevi uzrokovanu atmosferskim utjecajima
 • neispravni tip rashladnog sredstva i/ili količinu koja je dodana u sistem pri instalaciji
 1. Jamstvo za klima uređaje HAIER – redovno jamstvo za kućnu seriju je 3 godine + 2 godine dodatnog jamstva od datuma prodaje/ugradnje uz uvjet izvršenja jamstvenog pregleda/servisa od strane ovlaštenog poduzeća/obrta/servisa prije isteka prve i prije isteka drugih godina trajanja jamstvenog roka. Jamstvo za sve ostale tipove klima uređaja je 1 godinu.
 2. Jamstveni pregled/servis prije isteka prve i prije isteka drugih godina trajanja jamstvenog roka prvenstveno vrši poduzeće/obrt/servis koji je uređaj prodao i/ili instalirao.
 3. Uvjet za ostvarenje redovnog i produženog jamstva je izvršen pregled/servis od strane poduzeća/obrta/servisa koji je uređaj prodao i/ili instalirao. Obavezna ovjera na jamstvenom listu od strane poduzeća/obrta/servisa koji je izvršio pregled/servis.
 4. Ukoliko nije izvršen jamstveni pregled/servis prije isteka prve godine i prije isteka drugih godina trajanja jamstvenog roka nakon ugradnje, stranka gubi pravo na jamstvo.
 5. Prijava kvara u jamstvenom roku, vrši se kod poduzeća/obrta/servisa koji je uređaj prodao i/ili instalirao.
 6. Ukoliko godišnji jamstveni pregled/servis nije napravljen tj. ako jamstveni list nije ovjeren od strane ovlaštenih poduzeća/obrta/servisa tada jamstvo automatski prestaje važiti 12 mjeseci od
 7. datuma prodaje. Kupac vodi brigu o pravovremenoj realizaciji godišnjeg jamstvenog pregleda/servisa, a ovlašteni serviser nakon pregleda uređaja ovjerava jamstveni list da je izvršen periodički godišnji pregled. Godišnji servisni pregled se naplaćuje prema cjeniku poduzeća/obrta/servisa koji je servisni pregled i izvršio.
 8. Ako u jamstvu uređaj nije popravljen od dana prijave kvara u razumnom roku, uređaj će poduzeće/obrt/servis koji je uređaj prodao i/ili instalirao na zahtjev stranke zamijeniti novim istim ili adekvatnim zamjenskim uređajem.
 9. Osigurani servis i rezervni dijelovi prema zakonu 7 godina.
 10. Jamstvo ne obuhvaća kvarove koji su nastali kao posljedica nepravilnog rukovanja, oštećenja prouzrokovanog preniskim ili previsokim naponom, kvarove prouzrokovane višom silom (udar groma) kao i kvarove mehaničke prirode (lomovi plastičnih i bakelitnih dijelova i kućišta). Jamstvo se ne odnosi na manje neispravnosti koje kupac može sam otkloniti (vidjeti upute za upotrebu). Jamstvo se ne odnosi na kućne uređaje koji se koriste u komercijalne svrhe i/ili u komercijalnim prostorima.
 11. Davanjem uređaja na popravak neovlaštenim radionicama ili osobama (ugradnja neoriginalnih dijelova), kupac gubi pravo na jamstvo.
 12. U slučaju pozivanja na produženo jamstvo potrebno je uz certifikat obavezno priložiti račun za uređaj te ovjereni jamstveni list godišnjeg pregleda/servisa od strane ovlaštenog poduzeća/obrta/servisa.

MB Frigo Grupa sugerira Kupcima i Korisnicima da pročitaju Izjavu o privatnosti koja se nalazi na sljedećem linku - IZJAVA O PRIVATNOSTI.